:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยฮ่าง หมู่ 10 โดยดำเนินการย้ายระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์จากบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสันมหาพน พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลถังกรองน้ำสำหรับระบบประปาบ้านห้วยฮ่าง หมู่ที่ 10 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันมหาพนพร้อมป้ายประชา

วันที่ลงประกาศ: 7 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_2360_32_40_680.pdf