:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายฌณดิษ สุวรรณ์ธร
กำนันตำบลสันมหาพน
โทร 09-0317-9090
นายมณฑล สามเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.สันมหาพน
โทร 08-1575-9158
นายเอกรินทร์ เจียวท่าไม้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.สันมหาพน
โทร 09-8808-0964
นายอดุลย์ อาศนะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.สันมหาพน
โทร 08-1031-9436
นายอรุณ อัมรินทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.สันมหาพน
โทร 08-3470-7955
นายทศพล วงษ์จันติ๊บ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.สันมหาพน
โทร 06-2446-1180
นายชัยวุฒิ อาสนะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.สันมหาพน
โทร 08-5031-4362
นางสาวกานต์รวี ทิพย์โน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.สันมหาพน
โทร 09-1742-6647
นายวิเชษฐ์ คำสน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.สันมหาพน
โทร 08-3153-4949
นายวิชญา ศรีญาณะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.สันมหาพน
โทร 09-3198-0202
นายเทียร อินทนนท์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ขี้เหล็ก
โทร 08-7578-3535
นางอุบลรัตน์ ลอยมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ขี้เหล็ก
โทร 09-7918-3769