:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองการศึกษา


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 นางทองเหรียญ ชมชื่น ภูมิปัญญาด้านอาหาร 16 มิ.ย. 66
2 นางวิภา ปันมา ภูมิปัญญาด้านอาหาร 16 มิ.ย. 66
3 นางอารีย์ กันธานี ภูมิปัญญาด้านอาหาร 16 มิ.ย. 66
4 นางวันดา ถาวร ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม 16 มิ.ย. 66
5 นางอรทัย หน่อแก้ว ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม 16 มิ.ย. 66
6 นางแสงเทียน ยาระจิตร ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม 16 มิ.ย. 66
7 นางสุรินทร์ หน่อแก้ว ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม 16 มิ.ย. 66
8 นางทัศนีย์ ติ๊บถา ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม 16 มิ.ย. 66
9 นางมาลี เพชรประเสริฐ ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม 16 มิ.ย. 66
10 นางกอบคำ กิติ ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม 16 มิ.ย. 66
11 นายสิงห์คำ ปัญญา ภูมิปัญญาด้าน การแพทย์ไทย 16 มิ.ย. 66
12 นางศิรินันท์ คารินทา ภูมิปัญญาด้าน การแพทย์ไทย 16 มิ.ย. 66
13 นายต๋า เจริญตะขิล ภูมิปัญญาด้าน การแพทย์ไทย 16 มิ.ย. 66
14 นายอุด จันทร์โสด ภูมิปัญญาด้าน การแพทย์ไทย 16 มิ.ย. 66
15 นางปิยวรรณ นุราช ภูมิปัญญาด้าน ศิลปกรรม 16 มิ.ย. 66