:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: มอบอำนาจการปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพนปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน

27 ธ.ค. 2562

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_388_36_159196.pdf