:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลสันมหาพน เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันมหาพน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท คาราโอเกะ พ.ศ. 2565

22 ก.ย. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_336_54_618218.pdf