:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสันมหาพน

(1)  ด้านกายภาพ

1)  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

ปัจจุบันเทศบาลตำบลสันมหาพน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999 หมู่ที่ ๗ ถนนเชียงใหม่ ฝาง   ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107  (ถนนเชียงใหม่ฝาง)   ขึ้นไปทางเหนือประมาณ   40   กิโลเมตร