:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: โรคพิษสุนัขบ้า

27 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงประชาสัมพันธ์การความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
          ▶ โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต โดยผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคนได้ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน
          ▶ การปฐมพยาบาลเบื้องตันถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันทีเช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง
          ▶ หากพบว่าสุนัขและแมว กัด ข่วน ตนเองหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปขังไว้เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หรือพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทันที

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร