:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5

27 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมีความรุ่นแรงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออกขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งเป็นภัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ หากเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งปอด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร