:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: โรคอุจจาระร่วง

27 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ด้วยช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 เป็นฤดูร้อนส่งผลให้อาหารที่เตรียมไว้รับประทานมีโอกาส บูด เสียได้ง่าย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโรคอุจจาระร่วง สามารถพบได้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย พบมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและ กว่า 5 ปี
✷ โดยภาวะที่ทำให้เกิดการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำอย่างผิดปกติตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ภายใน 1 วัน หรือมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง และอาจมีอาเจียน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ภาชนะที่ใส่อาหารสกปรกและมีการปนเปื้อนเชื้อโรค
✷ การดูแลตนเองเบื้องต้น สมารถดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำ กินอาหารอ่อนย่อยง่ายไม่ดีขึ้น ควรรีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านและหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง
✷ การป้องการตนเอง โดยการกินร้อน รับประทาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร