:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

24 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนวิทยากรอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 45 คน ณ โรงเรียนวัดห้วยไร่         ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร