:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ประจำปีงบประมาณ 2566

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายภูธนกฤษฏ์ นาคิน รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายอิทธิพัทธ์ มูลลา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล สันมหาพน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ณ หอประชุมน้ำปิง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัว ได้อย่างปลอดภัย ก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้าน ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร