:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: โครงการ "ด้วยรักและห่วงใย ผู้สูงวัย ใจเปี่ยมสุข"

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันมหาพน ออกให้บริการตัดผมฟรีแก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการ "ด้วยรักและห่วงใย ผู้สูงวัย ใจเปี่ยมสุข" ณ บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 4 ตำบลสันมหาพน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร