:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลสันมหาพน ออกปฏิบัติงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยฮ่าง หมู่ที่ 10 ตำบลสันมหาพน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสม แก่การอุปโภคบริโภคของประชาชนต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร