:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำงวดเดือน กันยายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลสันมหาพน และในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ออกให้บริการ ณ หมู่ที่ 7 – 10 ตำบลสันมหาพน และหมู่ที่ 1 - 2 ตำบลขี้เหล็ก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร