:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมหาพน ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำงวดเดือน พฤษภาคม 2566 ณ หมู่ที่ 7 - 10 ตำบลสันมหาพน และหมู่ที่ 1 – 2 ตำบลขี้เหล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันมหาพน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร