:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: มอบกระเบื้อง

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมหาพน มอบกระเบื้องให้กับประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย ณ บ้านหนองกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสันมหาพน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร