:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสอนคณิตศาสตร์ จินตคณิต (Fast Math)

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสอนคณิตศาสตร์ จินตคณิต (Fast Math) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร