:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายทองสุข สำราญ ประธานคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลสันมหาพน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวจามจุรี กันคำ รองผู้จัดการ บริษัทอีคิว ฟาร์ม จำกัด เป็นวิทยากร เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร