:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่แตง

10 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่แตง ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่แตงเข้าร่วมพิธี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร