แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 305
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสันมหาพน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 309
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลสันมหาพน เขียนโดย Super User 487
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ปีงบประมาณ 62 10ก.ย.61 เขียนโดย Super User 504
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เขียนโดย Super User 513
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 655
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในเทศบาล ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 650
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงเส้นทางคมนาคม เขียนโดย Super User 591
ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จำนวน 3 สาย เขียนโดย Super User 625
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล เขียนโดย Super User 1086
Wednesday the 26th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.