แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนถ่ายขยะมูลฝอยในชุดชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 เขียนโดย Admink 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 เขียนโดย Admink 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 เขียนโดย Admink 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564 เขียนโดย Admink 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564 เขียนโดย Admink 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านบวกหมื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564 เขียนโดย Admink 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 ตำบลสันมหาพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564 เขียนโดย Admink 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวกหมื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564 เขียนโดย Admink 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหลังคาโดมคลุมลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันมหาพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2564 เขียนโดย Admink 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564 เขียนโดย Admink 0
Friday the 3rd. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.