วันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลสันมหาพน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็ปไซต์ http://forking.moi.go.th/page/save.php

ลิขสิทธิ์ © 2022 เทศบาลตำบลสันมหาพน. สงวนลิขสิทธิ์.
๙๙๙ หมู่ ๗ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐
Saturday the 28th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.